<rt id="sqoo4"></rt>
<bdo id="sqoo4"></bdo>
 • <blockquote id="sqoo4"></blockquote>
 • 029-83215935
  抗生素類
  產品中心
  品牌 編號 名稱 CAS 描述 規格 儲存 單價 數量 加入購物車
  Yobios YK1129-250mg 泰樂霉素 1405-54-5 試劑級 250mg 2~8℃ 170      加入購物車
  Yobios YK1128-25g 酒石酸泰樂菌素 74610-55-2 試劑級,800U/mg 25g 2~8℃ 320      加入購物車
  Yobios YK1128-5g 酒石酸泰樂菌素 74610-55-2 試劑級,800U/mg 5g 2~8℃ 140      加入購物車
  Yobios YK1128-1g 酒石酸泰樂菌素 74610-55-2 試劑級,800U/mg 1g 2~8℃ 70      加入購物車
  Yobios YK1127-100g 鹽酸氨丙林 137-88-2 試劑級,99% 100g RT 130      加入購物車
  Yobios YK1127-25g 鹽酸氨丙林 137-88-2 試劑級,99% 25g RT 60      加入購物車
  Yobios YK1126-10mg 去氧野艽霉素鹽酸鹽 73285-50-4 試劑級,98% 10mg 2~8℃ 700      加入購物車
  Yobios YK1125-25g 復達欣 72558-82-8 試劑級,88% 25g 2~8℃ 400      加入購物車
  Yobios YK1125-5g 復達欣 72558-82-8 試劑級,88% 5g 2~8℃ 170      加入購物車
  Yobios YK1125-1g 復達欣 72558-82-8 試劑級,88% 1g 2~8℃ 70      加入購物車
  Yobios YK1124-5g 喹乙醇 23696-28-8 5g 420      加入購物車
  Yobios YK1124-1g 喹乙醇 23696-28-8 試劑級,98% 1g RT 120      加入購物車
  Yobios YK1123-100g 非諾貝特 49562-28-9 試劑級,98% 100g RT 520      加入購物車
  Yobios YK1123-25g 非諾貝特 49562-28-9 試劑級,98% 25g RT 170      加入購物車
  Yobios YK1123-5g 非諾貝特 49562-28-9 試劑級,98% 5g RT 40      加入購物車
  Yobios YK1122-500g 甲砜霉素 15318-45-3 試劑級,98% 500g 2~8℃ 520      加入購物車
  Yobios YK1122-100g 甲砜霉素 15318-45-3 試劑級,98% 100g 2~8℃ 158      加入購物車
  Yobios YK1122-25g 甲砜霉素 15318-45-3 試劑級,98% 25g 2~8℃ 100      加入購物車
  Yobios YK1121-5g 克拉霉素 81103-11-9 試劑級,95% 5g RT 140      加入購物車
  Yobios YK1121-1g 克拉霉素 81103-11-9 試劑級,95% 1g RT 120      加入購物車
  Yobios YK1120-500g 左氧氟沙星 100986-85-4 試劑級,98% 500g RT 800      加入購物車
  Yobios YK1120-100g 左氧氟沙星 100986-85-4 試劑級,98% 100g RT 270      加入購物車
  Yobios YK1120-25g 左氧氟沙星 100986-85-4 試劑級,98% 25g RT 140      加入購物車
  Yobios YK1120-5g 左氧氟沙星 100986-85-4 試劑級,98% 5g RT 60      加入購物車
  Yobios YK1119-25g 鹽酸吉西他濱 122111-03-9 試劑級,98% 25g RT,避光 2500      加入購物車
  Yobios YK1119-5g 鹽酸吉西他濱 122111-03-9 試劑級,98% 5g RT,避光 950      加入購物車
  Yobios YK1119-1g 鹽酸吉西他濱 122111-03-9 試劑級,98% 1g RT,避光 320      加入購物車
  Yobios YK1118-5g 吉西他濱 95058-81-4 試劑級,98% 5g RT,避光 2500      加入購物車
  Yobios YK1118-1g 吉西他濱 95058-81-4 試劑級,98% 1g RT,避光 800      加入購物車
  Yobios YK1117-250g 克霉唑 23593-75-1 試劑級,98% 250g RT 800      加入購物車
  Yobios YK1117-100g 克霉唑 23593-75-1 試劑級,98% 100g RT 420      加入購物車
  Yobios YK1117-25g 克霉唑 23593-75-1 試劑級,98% 25g RT 220      加入購物車
  Yobios YK1117-1g 克霉唑 23593-75-1 試劑級,98% 1g RT 50      加入購物車
  Yobios YK1116-250g 2-氨基-4-噻唑乙酸 29676-71-9 試劑級,98% 250g RT 1300      加入購物車
  Yobios YK1116-100g 2-氨基-4-噻唑乙酸 29676-71-9 試劑級,98% 100g RT 570      加入購物車
  Yobios YK1116-25g 2-氨基-4-噻唑乙酸 29676-71-9 試劑級,98% 25g RT 210      加入購物車
  Yobios YK1116-5g 2-氨基-4-噻唑乙酸 29676-71-9 試劑級,98% 5g RT 120      加入購物車
  Yobios YK1115-500g 6-氨基青霉素酸 551-16-6 試劑級,98% 500g 2~8℃ 600      加入購物車
  Yobios YK1115-100g 6-氨基青霉素酸 551-16-6 試劑級,98% 100g 2~8℃ 200      加入購物車
  Yobios YK1115-25g 6-氨基青霉素酸 551-16-6 試劑級,98% 25g 2~8℃ 80      加入購物車